• Bình An Residence

Bình An Residence

Mô tả

Ngày hoàn thành: 1/1/2018

Vui lòng liên hệ

  • CÔNG NGHỆ THẢNH THƠI
  • Hotline : 0355.956.656
  • Email : info@thanhthoi.net
  • Website : www.thanhthoi.net
  • Địa chỉ : Đang cập nhật


Lượt xem: 444
Lịch sử của chúng tôi Gia đình chúng tôi thành lập Khách sạn Bình An (Bình An Residence) lần đầu tiên vào năm 2004, với ý tưởng xây dựng một nơi yên bình, yên bình cho khách du lịch.