• Quang Minh Corp

Quang Minh Corp

Mô tả

Ngày hoàn thành: 2/1/2016

Vui lòng liên hệ

  • CÔNG NGHỆ THẢNH THƠI
  • Hotline : 0355.956.656
  • Email : info@thanhthoi.net
  • Website : www.thanhthoi.net
  • Địa chỉ : Đang cập nhật


Lượt xem: 412
  • Khách hàng:QUANG MINH CORP
  • Ngày hoàn thành: 2/1/2016
  • Mô tả: Tiền thân Công Ty được thành lập năm 1996, có tên là Công Ty TNHH TM Minh Quang hoạt động ngành thủy sản
    - Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, đến đầu năm 2001, công ty đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Quang Minh, hoạt động ngành dịch vụ vận tải đông lạnh và dịch vụ thủy sản