Dịch vụ lưu trữ cá nhân dành cho cá nhân và DN nhỏ

CÔNG NGHỆ THẢNH THƠI là nhà cung cấp hàng đầu chuyên cung cấp Hosting Windows chuyên dụng dành cho Cá nhân, Doanh Nghiệp.
Hãy chọn cho mình một gói hosting với các đặc điểm kỹ thuật cần thiết nhất cho sự an tâm về hoạt động của website.
 

Thảnh thơi 01

324.000
VNĐ
 • Băng thông 3.3300Mb
 • Dung lượng 250Mb
 • Email 10
 • Sub-domain 0
 • My SQL 5.0 1
 • SQL Server 1
 • Chi phí / Tháng 27.000 VND
 • Chi phí/Năm 324.000 VND
 • Đăng ký ít nhất 1 năm

Thảnh thơi 02

950.000
VNĐ
 • Băng thông 10.100Mb
 • Dung lượng 770Mb
 • Email 50
 • Sub-domain 3
 • MySQL 5.0 2
 • SQL Server 2
 • Chi phí/Tháng 79.000
 • Chi phí/Năm 950.000
 • Đăng ký ít nhất 1 Năm

Thảnh thơi 03

1.500.000
VNĐ
 • Băng thông 15.500Mb
 • Dung lượng 1.500Mb
 • Email 70
 • Sub-domain 5
 • MySQL 5.0 3
 • SQL Server 3
 • Chi phí/Tháng 125.000 VND
 • Chi phí/Năm 1.500.000 VND
 • Đăng ký ít nhất 1 Quý

Thảnh thơi 04

1.670.000
VNĐ
 • Băng thông 20.200Mb
 • Dung lượng 1.550MB
 • Email 100
 • Sub-domain 10
 • MySQL 5.0 4
 • SQL Server 4
 • Chi phí/Tháng 139.000 VND
 • Chi phí/Năm 1.670.000
 • Đăng ký ít nhất 1 Quý

Thảnh thơi 05

2.870.000
VNĐ
 • Băng thông 30.300Mb
 • Dung lượng 3.300Mb
 • Email 150
 • Sub-domain 20
 • MySQL 5.0 5
 • SQL Server 5
 • Chi phí/Tháng 239.000 VND
 • Chi phí/Năm 2.870.000 VND
 • Đăng ký ít nhất 1 Quý